Основен производител на сертифицирани инертни материали

Строителство > Изработка и монтаж на габиони

Габионите са обемни структури, изработени от стоманени мрежи с диаметър на теловете 2,7 - 6,0 mm и с трайно антикорозионно покритие - поцинковане. Стоманената мрежа може да бъде електрозаварена, с квадратни или правоъгълни отвори с размери обикновено 75 - 100 mm или плетена – двойно усукана, с шестоъгълни отвори 60/80 mm или 80/100 mm. Габионите се транспортират до обекта в сгънат вид. Сглобяват се на място, като за монтажните връзки се ползва стоманена тел с диаметър 2,5 - 2,7 mm или стоманени клипсове със същото антикорозионно покритие. Габионите се запълват с едър камък, добит от здрави скали и устойчив на атмосферните влияния. За постигане на естетичен вид на лицевите повърхности (например при декоративни стени) камъкът се подрежда ръчно, така че да се постигне вид на суха каменна зидария. Контактната зона между габионите и обратния насип обикновено се осигурява чрез геотекстил със сепарираща и филтрираща функция.                                                                   Област на приложение: Подпорни и укрепителни стени, декоративни стени, защита срещу ерозия на речни брегове, стръмни откоси/скатове, защита от падащи камъни.

За контакти:
9010 гр. Варна
ул. "Арх. Петко Момилов" №26
мобилен тел. 0888 667750
e-mail: grudev@eskana.com

Галерия

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта