Основен производител на сертифицирани инертни материали

Геологопроучвателни дейности

„ЕСКАНА" АД има богат опит в добивните и геологопроучвателните дейности. За последните години от своето развитие е отличен пример за мащабни и успешно приключени геоложки проучвания за пясъци и варовици в редица площи.

 Дейности:

  • Консолидиране и оценка на нови терени и недействащи находища;
  • Оформяне на документи за предоставяне разрешение за търсене и проучване за полезни изкопаеми;
  • Проучване за полезни изкопаеми;
  • Изготвяне на окончателни геоложки доклади с изчисляване на запаси;
  • Изготвяне на заявления за предоставяне на концесия и необходимите приложения към тях - Правна и финансово-икономическа обосновка и План за разработка на находището.

Наши клиенти са “Italcementi Group” България , Холсим кариерни материали АД, както и множество фирми от региона на областите Русе, Варна, Бургас.
 

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта