Основен производител на сертифицирани инертни материали

Трошенокаменни фракции

Произвежданите от "Ескана" АД добавъчни материали са с оценено съответствие с европейските стандарти БДС EN12620; EN13242, EN13043; EN13139; EN13450, EN13383  и  Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителни продукти – НСИСОССП.
Инертните материали се добиват и преработват по сертифицирана система за производствен контрол. Нашият обучен персонал контролира качеството на продуктите. Периодично се подлага на лабораторен  анализ  физичният и химичният им състав.

Видове трошенокаменни фракции и тяхното приложение:

  1. Кариера Сини вир: 0/4, 4/12, 4/20 - за бетон, битумни смеси и за пътища, трошен камък за жп линии;
  2. Кариера Ветрино: 0/2, 0/5 - трошен пясък за бетон, битумни смеси, пътища и за разтвори; 4/20, 22/45, 45/125 - за бетон, битумни смеси и за пътища, 0/16, 0/32, 0/80 - за пътища;
  3. Кариера Марциана: 0/1 - трошен пясък за разтвори, 0/4, 0/63, 4/22, 22/45, 40/125 - за бетони и пътища;
  4. Кариера Ляхово: 0/32, 0/80, 20/40, 40/80 - за пътища, СМ фракция от 300 до 1000 kg и СМ фракция от 1000 до 3000 kg - скални материали за хидротехническо строителство.

                          

Галерия

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта