Основен производител на сертифицирани инертни материали

Добив и търговия > Кариера Езерото

Проучените участъци от находище за морски пясък се намират в акваторията на Варненското езеро. Започват непосредствено южно от гр. Варна и отстоят на около 760 m северозападно от Аспарухов мост, на около 800 m югозападно от кв. Хр. Ботев и на 2 km от кв. Аспарухово. Цех Езерото е разположен в ЮПЗ на гр. Варна. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА ДОБИВ

Пясъкът се добива със земснаряд до максимална дълбочина 28 m под нивото на водата. Добитият материал се транспортира по плаващ брегови тръбопровод до депо за намиване, устроено на брега на езерото. След приключване на намива пясъкът престоява около 10 дни с оглед отцеждането на водата. При необходимост част от пясъка се пресява. 

ВИДОВЕ ПРОИЗВЕЖДАНИ ФРАКЦИИ И ТЯХНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:

  • Морски пясък - в пътното строителство и за пълнежи.

Галерия

Местоположение

Цех Езерото

гр. Варна, ЮПЗ

мобилен: 0885 400336

e-mail: esero.eskana@gmail.com

работно време: 8.00 - 16.30 ч