Основен производител на сертифицирани инертни материали

Геодезически и маркшайдерски услуги

"Ескана" АД разполага с екип висококвалифицирани специалисти, които осигуряват:
-  Обезпечаване на геодезичната основа на обекти и кариери, създаване на геодезически мрежи с местно предназначение със съответната точност.
-  Извършване на всички видове геодезически измервания и изчисления във връзка с изготвянето на графична документация, опорни мрежи, основни планове на кариерите, разрези и профили.
-  Контрол върху експлоатационните работи, откривните и пробивно-взривни работи във всички стадии и степени на подготовка и извършване на същите;
-   Контрол на новостроящи се обекти.
-   Геодезично и маркшайдерско заснимане и изчисляване обема на земни маси.
-  Подготвяне на документи по част „Геодезия” за търсене и проучване на подземни богатства, концесионни граници.
-  Изработване на проекти за добив и рекултивация на кариери.
-  Изработване на ПУП-ПР.

Изпълнени обекти:
-  Теренно-ситуационни планове на кариери и площи за проучване на територията на градовете Варна, Русе, Бургас, Добрич, Разград.
-  Рехабилитация на пътища на територията на Варненска и Добричка област.
-  Контрол на качеството и обема на извършените СМР за пътни, брегоукрепителни и строителни обекти на територията на Добричка, Варненска и Силистренска област.
-  Инвестиционни проекти по част „Геодезия” на обекти във Варненска област.
  

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта