Основен производител на сертифицирани инертни материали

Естествени пясъци


"Ескана" АД предлага широка гама от естествени пясъци, добивани в собствени находища.

Видове:

Трошен пясък фракция 0/4 - кариери Сини вир и Марциана;
Трошен пясък фракция 0/5 - кариера Ветрино;
Пясък фракция 0/4 - кариери Старо Оряхово и Садово.

Приложение:

в пътното строителство, за пълнежи и бетон.


 

Контакти

„ЕСКАНА” АД
9010 гр. Варна
ул."Арх. Петко Момилов” №26

Централа: 052 303127
Пласмент: 052 303480
e-mail: office@eskana.com

Вижте по-голяма карта